สังกัดเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 [matthayomtrang.net]
-วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559-
ผลงานนักเรียน
» สื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ช่วงชั้น 4
» เขียน Web Page ด้วย HTML ช่วงชั้น 4
» เขียน Web Page ด้วย Web Editor ช่วงชั้น 3
Poll โหวตกันหน่อย
+ความต้องการให้เราพัฒนา?
Link มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เชียงใหม่
ม.สงขลานครินทร์
ม.ขอนแก่น
ม.ทักษิณ
ม.บูรพา
more...
Link หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์
Link Search Engine
Google
Yahoo.Com
Altavista.Com
Hunsa.Com
Link หน่วยงานต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพท.กระบี่
๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์
จังหวัดกระบี่
กบข.
สมศ.

Link แหล่งความรู้
วิชาการ.คอม
Nectec
SchoolNet Thailand
DLearn แหล่งเรียนรู้
บ้านไทยกู๊ดวิว
EduZones
ห้องสมุดธรรมะออนไลน์
E-Book Multimedia
KruThai.info
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
SciThai.com
Schooolthai.net
โครงการ IntelTeach
wikipedia
gotoknow
think.com
blogger.com
learned.in.th
((Hot News))
 
บทเรียนออนไลน์ (ครูอุทัย)
บทเรียนผ่านเครือข่าย "เทคโนโลยีสารสนเทศ"
คลิ๊กที่นี่
บทเรียนออนไลน์ (ครูธวัฒน์ธิเดช)
บทเรียนผ่านเครือข่าย "งานช่างพื้นฐาน" คลิ๊กที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET51
   
บทเรียนออนไลน์ (ครูภราดร)

บทเรียนผ่านเครื่อข่ายเรื่อง ส่วนประกอบและ เครือข่ายคอมพิวเตอร คลิ๊กเลย

ระบบสุริยะ (ครูคมสัน)
คลิปวีดีโอเรื่องระบบสุริยะ วิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
   
ชุดฝึกภาษาอังกฤษ (ครูวิมล)

ตัวอย่างชุดฝึก เกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะ สระ คำ วลี ประโยค ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
[ชุดฝึก1] [ชุดฝึก2]

 
   
 
ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวการศึกษา

ข่าวไอที
ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดีย
Physic Cyber Labs
คณิตศาสตร์น่ารู้
จันทรุปราคา
เครื่องยนต์4จังหวะ
เปลของนิวตัน
carnot
doppler
lightclock
mmexpt6
PhasesofVenus
Pythagoras
youngexpt4
เกมเสริมความรู้
creepycrossword
geographygame
memoria
pokemon
slider2
starlight
tictactoe
wordsearch
 
วิสัยทัศน์จังหวัดกระบี่
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน เชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของคุณภาพชีวิต และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ค่านิยมของจังหวัดกระบี่
สร้างกระบี่ให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนพนมเบญจา
36 หมู่ 9 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7568-9028 E-mail Address: pbj_school@yahoo.co.th
Best View 800x600 Pixels