ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

เรื่อง/กิจกรรมเรียนรู้

เบอร์โทรศัพท์

1

นายอำนาจ  อินทร์แก้ว

52 ม. 3   ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่

บริการล้างรถ

 

2

นายสนอง  จีนหนู

 53 ม. 1  ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่

อินเตอร์เน็ต/เกมส์

 

3

นายจำนง  นวนศิริ

69 ม.8  ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่

ซ่อมมอเตอร์ไซต์

 

4

นางสุฎา  เดชอรัญ

92 ม. 1 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่

ร้านสะดวกซื้อ  

 

5

นางสาวสิราณี  ณ นคร

75/6 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

Cp Fresh Mast

 

6

นางสลวย เวชกุล

100/1 ม.1 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่

วัสดุก่อสร้าง

 

7

นายเคียง  พลมา

188 ม.7 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่

ร้านขายของชำ

 

8

นายประทีป  เลี่ยนแส้ง

249 ม. 2 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่

น้ำดื่มเรือนหลวง

 

9

นางแจ่มอัมพร  ศรีสุขใส

232 ม.2 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่

ร้านเสริมสวย

 

10

นางนงลักษณ์  สุดสาย

112 ม.1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่

การทำอิฐบล็อก เสาซีเมนต์  ท่อน้ำ

 

11

นางสังวาลย์  เอ่งฉ้วน

46/1ม.1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่

ขายโทรศัพท์มือถือ ถ่ายรูป

 

12

นายวีรเทพ  ไชยทิพย์

158 ม.5 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่

ร้านขายของชำ

 

13

นางกิตติยาพร  ไชยทิพย์

158 ม.5 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่

ร้านตัดผมชายหญิง

 

14

นายสมพร  บุญฤทธิ์

286 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

การทำประตูม้วน

 

15

นายสุนันท์  มีแต้ม

100/2 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

เฟอร์นิเจอร์งานไม้

 

16

นายณรงค์  พูลสวัสดิ์

สามแยกบ้านช้างตาย ม.3 ต.เขาดิน อ.เขาพนม

การทำโต๊ะเก้าอี้หินขัด

 

17

นายประมิตร  ผิวเรือง

53 ม.3  ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่

การทำโต๊ะเก้าอี้หินขัด

 

18

นางวาสนา  แก้วยอด

60 ม. 3 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่

ธุรกิจรับซื้อน้ำยางพาราสด

 

19

นางจุรีรัตน์  ศรีเทพ

181 ม. 6 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่

จำหน่ายข้าวสาร

 

20

นายวัชระ  ชุมบุญ

38 ม.5 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่

ซ่อมจักรยานยนต์

 

21

นางสุดารัตน์  สมดวง

483/1 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ร้านบริการล้างรถ

 

22

นางสาวจุลีพร  กาสังข์

83/2 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ร้านเสริมสวย

 

 

 


 ออก                                        หน้าถัดไป     1  2 3 4 5 6 7