วิชา..งานช่างพื้นฐาน (รหัส 33101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง งานช่างพื้นฐาน จำนวน  40  ข้อ
โดย อ.ธวัฒน์ธิเดช เดชอรัญ   โรงเรียนพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

 


ข้อที่ 1)
งานช่างพื้นฐานมีหลายอย่าง ยกเว้น ข้อใด
   การเปลี่ยนก๊อกน้ำ
   การเดินสายโทรศัพท์
   การเดินสายไฟฟ้าในบ้าน
   การออกแบบตกแต่งภายใน


ข้อที่ 2)
ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของงานช่างได้ถูกต้องที่สุด
   ไม่ถูกช่างเอารัดเอาเปรียบได้
   เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
   สามารถสร้างสิ่งของเครื่องใช้ได้จำนวนมาก
   ประหยัดเงินโดยสามารถทำเองทุกอย่างโดยไม่ต้องพึ่งช่างมืออาชีพ


ข้อที่ 3)
ลักษณะของงานไฟฟ้าพื้นฐานคืออะไร
   มีการรับติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ
   สามารถซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด
   ต้องเรียนทางด้านไฟฟ้ามาโดยตรงจึงทำงานไฟฟ้าพื้นฐานได้
   เป็นงานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันจะต้องรู้จักเครื่องมือ เครื่องใช้ วิธีใช้และการเก็บบำรุงรักษา สามารถจัดหาและนำมาใช้ได้อย่างประหยัดและปลอดภัย


ข้อที่ 4)
สาเหตุใดทำให้เกิดอันตรายจากการทำงานโดยเกิดจากเครื่องอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ
   ขาดความรอบคอบ
   ไม่วางแผนการทำงาน
   ใช้เครื่องมือผิดประเภท
   สุขภาพไม่ดี เหน็ดเหนื่อยเกินไป


ข้อที่ 5)
ข้อใด ไม่ใช้ การป้องกันตนเองในขณะที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
   ใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดกุม
   ใส่ถุงมือ สวมรองเท้ายาง
   ควรยืนบนพื้นที่แห้งขณะทำงาน
   ควรตัดกระแสไฟฟ้าก่อนทุกครั้งก่อนการตรวจซ่อม


ข้อที่ 6)
ก่อนใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรควรปฏิบัติตนอย่างไร
   ศึกษาวิธีการใช้ให้ดีก่อน
   ใส่ถุงมือทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
   ทำความสะอาดขณะเครื่องจักรทำงานอยู่
   ดูว่าแพงหรือไม่ ถ้าซื้อมาราคาแพงแสดงว่าคุณภาพต้องดี


ข้อที่ 7)
วิธีการป้องกันอุบัติเหตุคือข้อใด
   ใช้เครื่องมือสำหรับซ่อมจนใกล้จะพัง
   ทำความสะอาดสถานที่ทำงานนานๆครั้ง
   ระมัดระวังตนเองอยู่ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
   จัดสถานที่ทำงานมุมแคบและเล็กเพื่อสะดวกในการทำงาน


ข้อที่ 8)
หลักการในการช่วยชีวิตยามฉุกเฉินเป็นอย่างไร
   ถ้าป่วยอาการสาหัส ควรลองรักษาด้วยตนเองก่อนจึงจะนำส่งโรงพยาบาล
   ก่อนนำผู้ป่วยไปหาแพทย์ควรได้รับการปฐมพยาบาลเรีบร้อยแล้ว
   ถ้าผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุควรลองขยับตัวดูว่ามีส่วนใดหัก ขณะรอการปฐมพยาบาล
   ให้ผู้ป่วยอยู่ใกล้คนที่อยู่ล้อมรอบตัวผู้ป่วยเพื่อช่วยกันคิดหาวิธีการช่วยเหลือปฐมพยาบาล


ข้อที่ 9)
หลักทั่วไปก่อนการออกแบบ จะต้องพิจารณาถึงสิ่งใดก่อน
   ขนาดและสัดส่วน
   รูปทรงและรูปร่าง
   สีสันและความสวยงาม
   ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 10)
ในการเขียนแบบและการสเกตช์ภาพควรคำนึงถึงสิ่งใด
   ควรมีเส้นประ
   เส้นบอกขนานมิติ
   ควรมีเส้นศูนย์กลาง
   ควรมีการใช้เส้นร่างก่อนและไม่นิยมการแรเงา


ข้อที่ 11)
บรรทัดสำหรับเขียนเส้นโค้ง มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร
   เฟรนช์ลิป
   T-Square
   Set Square
   เฟรนช์เคอร์ฟ


ข้อที่ 12)
การเขียนภาพฉายถ้าเป็นรูปทรงที่มีลักษณะด้านตรงข้าม นิยมเขียนเพียงกี่ด้าน
   2
   3
   4
   5


ข้อที่ 13)
ในการอ่านแบบ ควรเริ่มต้นศึกษาเรื่องใดก่อน
   อ่านแปลน
   การบอกระยะ
   ชื่อชิ้นงานและมาตราส่วน
   อ่านภาพด้านหน้า-ด้านข้าง


ข้อที่ 14)
ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของกาต้มน้ำแบบปล่อยน้ำด้วยแรงกดอากาศ
   หลอดไฟ
   ฝาครอบ
   ลวดความร้อน
   อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบไบเมทัล


ข้อที่ 15)
วิธีการใช้กะทะไฟฟ้าคือข้อใด
   ไม่ควรใส่น้ำหรืออาหารเกินขีด MAX เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารล้นออกนอกกระทะ
   ไม่ใส่น้ำแข็งหรือเติมของเหลวชนิดอื่นลงในกระทะไฟฟ้า
   สายไฟของกระทะไฟฟ้ามีขนาดยาวไม่ควรตัดหรือต่อ อาจทำให้เกิดอันตรายได้
   ถ้าต้องการใช้น้ำร้อนให้เลื่อนปุ่มล็อกบนฝาครอบไปที่ POUR แล้วกด


ข้อที่ 16)
การนั่งดูโทรทัศน์ ควรนั่งห่างจากจอประมาณเท่าไร
   1-5 เมตร
   2-5 เมตร
   3-5 เมตร
   4-5 เมตร


ข้อที่ 17)
วิธีป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าคือข้อใด
   ปลั๊กตัวเดียวสามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายชนิด
   หมั่นตรวจสอบดูแลรักษาสายไฟฟ้าไม่ให้ขาดหรือรั่วซึม
   เสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า
   ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเสีย ควรซ่อมเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว


ข้อที่ 18)
ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสตรงได้ถูกต้อง
   ใช้กับระบบแสงสว่างได้ดี
   ใช้กับตู้เชื่อมหรือเครื่อเชื่อม
   เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังมากๆ
   ใช้ในการประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่


ข้อที่ 19)
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนิยมใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด
   วิทยุ
   พัดลม
   โทรทัศน์
   เครื่องคอมพิวเตอร์


ข้อที่ 20)
สว่านไฟฟ้าเหมาะสมกับงานชนิดใด
   ขันตะปู
   ต่อฟิวส์
   ใส่สวิตช์
   สามารถเจาะไม้ โลหะ และผนังคอนกรีต


ข้อที่ 21)
เมื่อใช้งานเลื่อยเสร็จแล้วควรเก็บบำรุงรักษาอย่างไร
   วางเลื่อยให้ถูกแดดจัด
   ชโลมด้วยน้ำส้มสายชูก่อนเก็บเข้าที่
   อย่าปล่อยให้ใบเลื่อยเปียกน้ำ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น
   ควรแต่งใบเลื่อยทุกครั้ง พยายามให้ฟันใบเลื่อยเปลี่ยนจากรูปเดิม


ข้อที่ 22)
ข้อดีของท่อพีวีซี คืออะไร
   แข็งแรงทนทาน
   สามารถทนแรงกระแทกได้ดี
   ราคาถูก ติดตั้งง่าย มีน้ำหนักเบา
   ใช้อุดปลายท่อเมื่อทางเดินท่อสิ้นสุดลง


ข้อที่ 23)
สีฐานน้ำมัน นิยมใช้ทาภายนอกมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร
   สีอัลคิด
   สีทนไฟ
   สีทาบ้าน
   สีฟีโนลิค


ข้อที่ 24)
วิธีการวัดขั้วไฟฟ้าว่ามีไฟฟ้ารั่วไหลหรือไม่ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือชนิดใด
   สิ่ว
   ไขควง
   ประแจ
   คีมปากนกแก้ว


ข้อที่ 25)
เทสท์แลมป์ชนิดเซอร์กิตเทสเตอร์ใช้ทำอะไร
   วัดแรงดัน
   วัดกระแสไฟฟ้า
   วัดความต้านทาน
   ตรวจวงจรขาด หรือไฟฟ้าลัดวงจร


ข้อที่ 26)
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้สะพานไฟมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
   ต้องขันฟิวส์ให้แน่นพอเหมาะ
   ไม่ควรใช้ลวดอื่นๆแทนฟิวส์
   ไม่ควรใช้ฟิวส์ที่เส้นโตเกินขนาด
   สะพานไฟนิยมนำมาดัดแปลงหรือซ่อมแซมใหม่


ข้อที่ 27)
สาเหตุใดหลอดไฟฟ้าจึงไม่ติด
   ขาหลอดหรือสตาร์ตเตอร์หลวม
   ต่อวงจรผิด
   แรงดันไฟฟ้าตก
   ติดตั้งบัลลาสต์ไม่แน่น


ข้อที่ 28)
เตารีดมีความร้อนมากเกินไปเกิดจากสาเหตุใด
   สายไฟรั่ว ชำรุด
   แผ่นความร้อนขาด
   สายไฟภายในเตารีดขาด
   ตัวควบคุมอุณหภูมิหรือหน้าคอนแทคหลอมละลายติดกัน


ข้อที่ 29)
ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้หม้อหุงข้าวไม่ทำงาน
   แผ่นความร้อนเสีย
   หน้าคอนแทคละลายติดกัน
   อุปกรณ์บังคับคอนแทคเสีย
   มีความชื่นที่เต้าเสียบหม้อหุงข้าว


ข้อที่ 30)
เครื่องยนต์เป็นเครื่องจัการทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกลเพราะอะไร
   เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันกับแก๊สโซลีน
   เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันก๊าดกับอากาศ
   เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเบนซินผสมกับอากาศ
   เกิดจากการเผาไหม้ระหว่างน้ำมันดีเซลกับแก๊สโซลีน


ข้อที่ 31)
กระบอกสูบเครื่องยนต์มีลักษณะเป็นอย่างไร
   เป็นท่อโลหะ ปลายข้างหนึ่งเปิด
   เป็นท่ออะลูมิเนียมรูปทรงกระบอก
   เป็นท่อโลหะ ปลายปิดทั้งสองด้าน
   เป็นท่อเหล็ก ปลายเปิดทั้งสองด้าน


ข้อที่ 32)
สาเหตุใดเครื่องยนต์มีเสียงดัง
   สปริงค์วาล์วอ่อน
   หัวเทียนทำงานผิดปกติ
   การอัดตัวของไอดีไม่ดี
   ก้านสูบสึกหรอมากหรือหลวม


ข้อที่ 33)
สาเหตุของหลังคารั่วมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
   ตะปูยึดสังกะสีขาด
   ปูนอุดเหลือบกันฝนหลุดกะเทาะ
   กระเบื้องแตกร้าว
   การซ้อนแผ่นสังกะสีเรียงกันอย่างเป็นระเบียบและถูกต้อง


ข้อที่ 34)
วิธีการซ่อมประตูตกปิดไม่สนิทคือวิธีใด
   เปลี่ยนบานพับใหม่ ให้มีขนาดเล็กกว่าเดิม
   หยอดน้ำมันสนทุกบานประตูตรงจุดหมุน
   ปรับตำแหน่งบานพับใหม่ ติดบานพับ 4 ตัว และเผื่อบานพับให้โตขึ้น
   ถอดบานพับประตู ปรับตำแหน่งบานประตูใหม่ ถ้าประตูตกเล็กน้อยอาจไสรือถากส่วนที่ปิดไม่สนิทออก


ข้อที่ 35)
การเลือกสถานที่ประกอบอาชีพที่เหมาะสมควรคำนึงถึงเรื่องใด
   อยู่ห่างจากชุมชน
   เลือกสถานที่ตามความชอบ
   มีความสะดวกในการขนส่ง
   อยู่ในซอย เพื่อความปลอดภัย


ข้อที่ 36)
การประกอบอาชีพงานช่างที่ใช้เงินทุนไม่มากและใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก เป็นการทำกิจการในลักษณะใด
   รับจ้าง
   ทำเป็นอาชีพเสริม
   ทำเป็นธุรกิจขนาดย่อม
   ทำเป็นธุรกิจในครัวเรือน


ข้อที่ 37)
การประกอบอาชีพควรมีทักษะในการบริหารงานเพราะจะช่วยให้การดำเนินงานมีความผิดพลาดน้อยลง ดังนั้นการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพคือข้อใ
   การวางแผน การตรวจสอบ และการจัดองค์กร
   การวางแผน การควบคุม และการจัดองค์กร
   การวางโครงการ การตรวจสอบ และการจัดองค์กร
   การวางโครงการ การควบคุม และการจัดองค์กร


ข้อที่ 38)
การประกอบอาชีพงานช่าง มีสิ่งที่ต้องพิจารณามีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
   ทุน
   ความสะดวก
   ทักษะ ความรู้และความชำนาญ
   ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค


ข้อที่ 39)
ข้อใดคือการกำหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและมีความต้องการสูง
   สะอาดน่ารัก
   ทำเป็นรูปทรงกลม
   เรียบไม่มีรอยขีดข่วน
   มีรูปร่างแปลกและใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง


ข้อที่ 40)
การผลิตสิ่งของเครี่องใช้ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเพราะเหตุใด
   เพื่อให้งานผลิตดำเนินไปราบรื่น
   ผลผลิตช่วยสร้างแรงจูงใจกับผู้บริโภค
   ทำให้ทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้น
   เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ โดยนำไปทดสอบหรือทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ