ข้อมูลจำเพาะโรงเรียนพนมเบญจา

 

ตราประจำโรงเรียน

PBJ

คำขวัญประจำโรงเรียน

“รักงาน  การเรียนดี   มีวินัย  พลานามัยสมบูรณ์”

ปรัชญาของโรงเรียน

สุวิชาโน  ภวํโหติ(ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ)

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"มีวินัย น้ำใจงาม"
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

“ต้นอินทนิล”

สีประจำโรงเรียน

“ ฟ้า-เหลืองทอง”
เอกลักษณ์

"สืบสานโนห์รา ภูมิปัญญาท้องถิ่น"