ศึกษาดูงานกิจกรรม นศท.
Wednesday, 30 January 2019, 12:30 -  4:00
Hits : 208

การศึกษาดูงาน นศท.จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลาและโรงเรียนเทศบาล2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่   รวมทั้งผู้สังเกตการ  รวมจำนวน  3 โรง   เขาดินประชานุกูล   สินปุนคุณวิชช์  ราชประชานุเคราะห์ 37  กระบี่