กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

awirut
นายอวิรุทธิ์ อินทระ
ตำแหน่ง ครูคศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  

arnut
นายอ่าหนัด เกกินะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 
นายสมบูรณ์ เพชรรัตน์
ตำแหน่ง ครูคศ.2

yuttipong
นายยุติพงษ์ นกแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 
นางสาวกัญจนา พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นายประสิทธ์ กล้าแข็ง
ครูอัตราจ้าง