กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

awirut
นายอวิรุทธิ์ อินทระ
ตำแหน่ง ครูคศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  

treepon
นายตรีพล หนูศักดิ์
ตำแหน่ง ครูคศ.2

arnut
นายอ่าหนัด เกกินะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

yuttipong
นายยุติพงษ์ นกแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการ