กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

 

 

yongyut

นายยงยุธ ก่ออ้อ
ตำแหน่ง ครูคศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 

supaporn
นางสุภาภรณ์ นางนวล
ตำแหน่ง ครูคศ.2

 wichai
นายวิชัย แย้มหอม
ตำแหน่ง ครูคศ.2

sangwein
นายสังเวียน หนูทอง
ตำแหน่ง ครูคศ.1

Somruthai
นางสาวสมฤทัย คำบีร์
ตำแหน่ง ครูคศ.1
 
นายกิตติพันธ์ ไกรนรา
ตำแหน่ง ครูคศ.1
boontip
นางสาวบุญทิพย์ พัฒน์ช่วย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง