:: มุม Download ::
<< กลับไปยังหน้า ICT
ลำดับที่
ชื่อโปรแกรมและรายละเอียด
ขนาดของโปรแกรม
License
1
Fonts Thai for Photoshop 7 & Illustrator 10
เมื่อ Download เสร็จให้ Unzip และ ไปที่ Start Menu (Window) > Setting > Control Panel > Fonts > ไปที่ File > Install New Fonts > เลือกหา Folder ที่เรา เก็บ Font ที่ Download เอาไว้และกดปุ่ม OK พอเปิด Photoshop 7 ขึ้นมาก็จะมี Font กลุ่ม DSE ขึ้นมาให้ใช้ได้ทันที Download สิจ้ะ
1.38
Freeware
2
Animagic GIF Animator Ver. 1.22
สร้างภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) สำหรับการทำ Web มี Function สำหรับการใช้งานที่ง่าย แต่มีลูกเล่นต่างๆที่น่าสนใจไม่น้อย Download สิจ้ะ
6.1
Freeware
3
Adobe Photoshop Ver. 7.0.1 update
โปรแกรม version ล่าสุด สำหรับ update Adobe Photoshop 7.0 เพิ่มเติมคุณสมบัติให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น Download สิจ้ะ
12.8
Freeware
4
Microsoft Windows Logo
โปรแกรมฝึกทักษะการโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2-3 Download สิจ้ะ
1.69
Freeware
5

TopStyle Lite 3.10
โปรแกรมที่ใช้สร้างชีต (CSS) ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากในการสร้างเว็บ โดยเฉพาะการควบคุมรูปแบบของหน้าเว็บ ให้มีลักษณะเดียวกันตลอดทั้งเว็บ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอีกด้วย จะเห็นได้ว่ามีการนำ Style Sheets มาใช้กันมากขึ้น Download สิจ้ะ

1.8
Freeware
6
Ad-aware SE Personal Edition Ver. 1.03
โปรแกรมตรวจสอบค้นหาโปรแกรมแปลกปลอม พวก Spyware หรือ Ad Ware ต่างๆ ช่วยทำความสะอาดเครื่องให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น download สิจ้ะ
2.48
Freeware
7
Windows Live Messenger (MSN)
(โปรแกรม แชต พูดคุย ยอดฮิต ของคนทั่วโลก) : MSN Messenger 8.0 หรือเรียกอีกชื่อว่า Windows Live Messenger 8.0 (โปรแกรม แชต พูดคุย ยอดฮิต ของคนทั่วโลก) download สิจ้ะ
15.3
Freeware

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพนมเบญจา
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-7568-9028 E-mail: webmaster@pbj.ac.th